Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

PONÚKAME AJ TKANINY NA RÚŠKA

ZAVOLAJTE NÁM

0907 951 682

0907 972 774

TOVAR V AKCII

naša cena 4,00 EUR
skladom
naša cena 4,00 EUR
skladom
naša cena 3,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 8,40 EUR
skladom
naša cena 6,60 EUR
skladom
naša cena 3,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shop)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti

Tatraľan, s.r.o.

Michalská 18

060 01 Kežmarok

IČO: 35825278

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15398/P

DIČ:2020237516

IČ DPH: SK2020237516

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK4475000000000025506083

BIC/SWIFT:CEKOSKBX

ďalej len Tatraľan, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. júna 2017.

Tatraľan si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať podľa vlastného uváženia.

 

  1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto VOP platia na nákup v internetovom obchode www.tatralanshop.sk.  VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Tatraľan ako predávajúceho a zákazníka-spotrebiteľa ako kupujúceho.  Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom.  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP.

  1. Objednanie tovaru

Kupujúci vloží vybraný tovar do košíka, vyplní objednávku podľa predlohy, potvrdí a odošle objednávku. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu.

  1. Vlastníctvo tovaru

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke práva k nemu a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, kupujúci sa stáva vlastníkom až po zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar s faktúrou, príp. dokladom z registračnej pokladne. Kupujúcemu, ktorý objedná tovar na dobierku, je tovar odovzdaný v momente, keď mu ho doručí prepravná spoločnosť.  

  1. Spôsoby dodania:

1/ dodanie tovaru – osobné vyzdvihnutie v spoločnosti Tatraľan

2/ dodanie tovaru – doprava na miesto určenia prepravnou spoločnosťou na dobierku

Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke.

 

Dodanie  tovaru – osobné vyzdvihnutie

Dodacia lehota na osobné vyzdvihnutie tovaru  je možná ihneď, ak je tovar skladom, na adrese: Tatraľan, s.r.o.

Michalská 18

060 01 Kežmarok

Dodanie tovaru – doprava na miesto určenia

Ak si kupujúci zvolí dodanie tovaru v objednávke na miesto určenia prepravnou spoločnosťou na dobierku, je potrebné v objednávke uviesť kontaktné údaje  (meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch alebo ak tovar nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný.

 

  1. Platobné podmienky

Kúpnu cenu tovaru zakúpeného na dobierku, môže kupujúci zaplatiť on-line kartou  prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti prepravnej spoločnosti.  Všetky ceny tovaru sú konečné a sú vrátane DPH. Tovar je dodaný s faktúrou.  Za poštovné za balík na dobierku na území SR do hmotnosti 15 kg sa účtuje 6,-€.  Predávajúci si vyhradzuje právo robiť zmeny v internetovom obchode vrátane zmien kúpnej ceny. Kúpna cena akciového tovaru alebo tovaru vo výpredaji, ktorý je v ponuke, platí na určitý čas alebo do vypredania zásob. Kúpna cena je platná v čase objednania tovaru.

  1. Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shop)

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je na tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, príp. zakúpením tovaru osobne. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení chyby. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na chyby  na tovare, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca.  Právo na záruku zaniká, ak k chybe došlo  nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, nesprávnym použitím symbolov ošetrovania. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za chybu a nedá sa reklamovať.

V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Podľa § 2 písm. m) tohto zákona, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru , výmenou tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

  1. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služby

§622 OZ 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§623 OZ

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,  má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Tovar zakúpený na e-shope, je možné:

-       vrátiť bez udania dôvodu  

-       reklamovať, v prípade výskytu chyby

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:     /formulár odstúpenie od zmluvy/

V súlade s § 7 ods.1 Zák. č.102/2014 Z. z. môže kupujúci tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia.  Predávajúci v takomto prípade vráti kúpnu cenu a ďalšie platby, ktoré od kupujúceho dostal. Vrátený tovar musí byť označený pôvodnými štítkami, nepoškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom, v pôvodnom originálnom obale, ktorý nesmie byť znehodnotený popísaním adresy a pod. Kupujúci je povinný zabaliť vrátený tovar do vhodného obalu, ktorý dostatočne chráni tovar a vyhovuje nárokom na prepravu. Za škodu spôsobenú jeho nevhodným zabalením, predávajúci nezodpovedá. Kupujúci musí predložiť predávajúcemu faktúru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci podľa § 10 ods.3 Zák. č.102/2014 Z. z priame náklady spojené s vrátením tovaru Pre rýchlejšie vybavenie kupujúci vyplní formulár o odstúpení od zmluvy a zaslal ho na e-mail: exped@tatralan.sk

Reklamácia tovaru:                              /reklamačný formulár/

Kupujúci je povinný zabaliť reklamovaný  tovar do vhodného obalu, ktorý dostatočne chráni tovar a vyhovuje nárokom na prepravu. Za škodu spôsobenú jeho nevhodným zabalením, predávajúci nezodpovedá. Kupujúci musí predložiť predávajúcemu faktúru. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme. Pre rýchle vybavenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci vyplnil reklamačný formulár a zaslal ho na e-mail: exped@tatralan.sk . Po jeho odoslaní, bude reklamácia potvrdená e-mailom, v ktorom bude uvedené číslo reklamácie a predávajúci oboznámi kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o ďalšom postupe pri riešení reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na exped@tatralan.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.  Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS  môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi kupujúcom a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur s DPH.

  1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ (predávajúci) internetového obchodu  www.tatralanshop.sk , v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov (kupujúci) za účelom:

1/ Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode  tatralanshop.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
2/ Marketingu a to formou: zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa kupujúceho do mailing listu na stránkach internetového obchodu  tatralanshop.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci prehlasuje, žespracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci :

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7

821 04 Bratislava

IČO: 35834498
DIČ : 2021648739

  1. Záverečné ustanovenia

Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

 

Prípadné spotrebiteľské spory medzi predávajúcim a kupujúcim,  týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v internetovom obchode www.tatralanshop.sk možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je SOI (www.soi.sk). 

 

 

Ako nakupovať

Pre hľadanie požadovaného tovaru môže kupujúci využiť delenie tovaru podľa oddelení. Informácie o jednotlivých druhoch tovaru sú poskytovanie vo dvoch úrovniach – náhľad a detail. Náhľad je určený na jednoduchšiu a rýchlejšiu orientáciu v ponuke, detail slúži na získanie podrobnejších viacerých  informácií o tovare. U niektorých druhoch tovaru je možný výber z viacerých farebných variant, niektoré sú zobrazené, u niektorých je len slovný popis. Inú farebnú variantu, ako je vyobrazená v hlavnej ponuke vyberie kupujúci kliknutím na zvolenú farbu.

 

Tovar je možné objednať kliknutím na ikonu „do košíka“. Rovnakým spôsobom je možné vyberať a ukladať do košíka ďalšie položky. Košík si pamätá všetky vložené položky počas prehliadania nášho obchodu. Obsah košíka je vyobrazený v pravej hornej časti obrazovky. Množstvo položiek v košíku je možné upraviť podľa požiadavky. Pre zapísanie zmien je potrebné stisnúť tlačidlo „prepočítať“. Pokiaľ bude chcieť kupujúci niektorú z položiek košíka vymazať, klikne na červený krížik X „odstrániť z košíka“. Pokiaľ chce kupujúci objednávku odoslať, vyplní objednávku, spôsob dopravy a stlačí „potvrdiť a odoslať objednávku“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku e-mailom.